0 reviews

Ballistol Pluvonin impregneringsspray, 500 ml (endast EU)

Märke: Ballistol
For
€10,50
Moms
Inkl. 21% moms

Leveranstid: I lager.

In stock

Add to wish listLägg till jämförelse

Produktbeskrivning

Pluvonin skyddar inte bara textil och läder från vatten utan också från alla typer av fläckar som kaffe och te. Den andas och är perfekt användbar för tält och plagg.
Denna flaska har en volym på 500 ml.

Universell impregnering - Andas. För textilier och mocka.
Varning! Var noga med att notera! Hälsoskador genom inandning är möjliga! Använd endast utomhus eller med god ventilation! Spraya bara några sekunder! Spraya endast stora läder- och textilprodukter utomhus och låt dem ventilera bra! Håll borta från barn!

Fara: 2-Methylpentan. Extremt brandfarlig aerosol. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Kassera innehållet/behållaren för återvinning.

Användningsinstruktioner: Ytan måste rengöras noggrant före användning. Applicera endast utomhus eller med öppna fönster. Spraya på ett avstånd av 20-30 cm på ett områdesbrett sätt. Behandla extremt porösa och riskfyllda delar flera gånger. Efter sprutning låt delarna torka i rumstemperatur i 45 minuter.

Product details

Recensioner

No reviews yet, be the first to write a review

Nyligen visade