Garanti

Garanti
De flesta produkter som köpts på Celtic WebMerchant har en garanti på två år och vissa har en ännu längre garantiperiod.Om varan bryts efter normal användning betalas kostnaderna för reparation eller ersättning av Celtic WebMerchant.Om du upptäcker någon defekt, är du skyldig att meddela oss inom 2 månader efter denna upptäckt.
Garantin gäller inte för en vara om den har ändrats efter leverans eller om klagomålet orsakas av:
- Oaktsamhet eller skada med syfte
- Felaktigt underhåll
- Normalt slitage
- missbruk

Observera att några av våra stridssvärd svärd inte omfattas av garantin.Om så är fallet nämns detta tydligt i produkttexten.