Att slipa en kniv eller svärd

Regelbunden användning av en kniv eller svärd kommer att påverka skärpan på bladet. Om du vill hålla din kniv eller svärd vass måste du slipa den då och då.

För att slipa ett blad behöver du ett bryne och rätt teknik.

Steg 1:

Blöt din bryne genom att sänka den i vatten i cirka 10 till 20 minuter.

Steg 2:

Ett bryne har vanligtvis en grövre och en finare sida. Börja med den grova sidan för att slipa bladet. Se till att brynet placeras på en stadig bas och är säker, så att den inte glider runt.

Flytta bladet över den grova sidan i en konsekvent vinkel. För europeiska blad bör du slipa i 20 graders vinkel, för ett japanskt blad bör du slipa i 15 graders vinkel.

Du kan använda antingen långa eller korta slag för att slipa bladet, beroende på vad som är lättare för dig.

Steg 3:

Vänd brynet så att den finare sidan är uppåt. Återigen, se till att brynet är säkert och inte kan glida runt.

Upprepa steg 2, först nu med den finare sidan av brynet.

Steg 4:

När bladet är tillräckligt vasst, skölj bladet och torka det torrt med en handduk.

Låt brynet torka tills det är helt torrt innan du förvarar det.