Priser

Du betalar moms:
Alla invånare i Europeiska unionen betalar moms på sin order. Stiftelser, föreningar och småföretag som inte utnyttjar transaktioner inom gemenskapen, betala moms också. Holländska företag betalar moms, men kan återkräva det på sin momsavgift.
Den normala mervärdesskattesatsen är 21%. För kunder i Italien och Frankrike beräknar vi italienska (22%) och franska (20%) moms.

Du betalar inte moms när:
1. Du är momsregistrerat företag i ett EU-land (utom Nederländerna). Dessa företag kan flytta mervärdesskatt som ett resultat inom gemenskapen. Observera om du är berättigad att göra det. Skatteverket kontrollerar alla transaktioner inom gemenskapen, och vi måste också korrigera fakturan när mervärdesskatt dras felaktigt.
2. Du är bosatt i ett land utanför EU, och din order skickas till detta land (export). Du betalar inte europeisk moms (GST). Så snart paketet har anlänt till ditt land betalar du ditt lands moms, plus i vissa fall tullar. Importtullar (vanligtvis en liten procent av ordervärdet) beräknas endast från en viss summa. I USA, till exempel, för order från ca. 750 euro.
3. Du är ett nederländskt företag med momsregistrering. Du betalar moms på din beställning, men kan återkräva det i din momsdeklaration.