Hełmy garnczkowy

Repliki świetnych kasków, hełmów i kasków. Gotowi na bitwę, do ponownego uchwalenia i edukacji historycznej. Dobrze wycenione i autentyczne. Niestandardowa praca jest możliwa.

33 products