Obuwie wikingów

Replika obuwia wczesnośredniowiecznego znalezionego w Haithabu (Hedeby), Jorvik (York), Birka i Oseberg. Nadaje się do ponownego uchwalenia i historii życia.

14 products