Garantie

Richtlijnen garantie
CelticWebMerchant biedt op een groot deel van haar assortiment een twee- of meer jaarlijkse garantie op fabrieksschade. Op deze pagina leest u onze richtlijnen voor garantie.

Wat valt er onder garantie
Onder garantie vallen beschadigingen aan het product veroorzaakt door fouten in het productieproces. Hierbij kan worden gedacht aan haarscheurtjes, metaalmoeheid, fouten in een mal, fouten in de constructie en andere fouten direct veroorzaakt door fouten tijdens productie. Ook voor transportschade geldt garantie. Mocht u een beschadiging zien die in aanmerking komt voor de garantie, maak dan een foto en stuur deze met een beschrijving van de situatie op naar onze klantenservice.

Zwaarden
Zwaarden vallen afhankelijk van de intensiteit waarvoor ze geschikt zijn onder garantievoorwaarden. Wat een zwaard aankan is sterk afhankelijk van de hardheid van het koolstofstaal. Bij schade aan zwaarden denkt men aan breuken in de kling en fouten/schade binnen de montage van het zwaard. Schade aan leerwerk, schedes, pareerstangen en pommels vallen niet onder garantie.
Let op, sommige battle-ready zwaarden worden niet door garantie gedekt. Als dit het geval is, wordt dit duidelijk vermeld in de producttekst.

Pantser
Veel van ons pantser is battle-ready, wat betekent dat het kan worden gebruikt. De intensiteit waarvoor het pantser geschikt is, is sterk afhankelijk van de staaldikte en of het pantser is getemperd. Let op: elk pantser heeft en bepaalde gradatie van stressbestendigheid. Veel wapens zijn ontworpen om schade toe te richten aan lichaamsbepantsering. Ook kan pantser beschadigen bij gebruik. Dit wordt niet door garantie gedekt.
Bij pantser wordt slijtage aan leerwerk en slijtage van klinknagels niet door garantie gedekt.

Wat valt er niet onder garantie
Niet onder garantie valt: Normale slijtage. Elk voorwerp heeft zijn gebruiksperiode, binnen deze periode slijten voorwerpen door gebruik. Ook verwering, roest en uitdroging van leer vallen niet onder garantie. Ook vallen breuken en beschadigingen die niet tijdens de productie zijn veroorzaakt niet onder de garantie, tenzij ze direct ten grondslag liggen aan fouten gemaakt bij productie. Bij foutief gebruik of slecht onderhoud van het product kunnen wij geen garantie bieden.