Overzicht tijdsperiodes voor kostuums, Levende Geschiedenis & Re-enactment

Overzicht tijdsperiodes voor kostuums, Levende Geschiedenis & Re-enactment

In deze blog maken we sprongen over de tijdlijn. Deze blog is een handvat voor het samenstellen van jouw historische personage, of je nou aan doet aan Historical Fantasy, Historische larp of gewoon een historisch kostuum wilt samenstellen. Sommige tijdsperiodes en volkeren worden binnen de Levende geschiedenis en Re-enactment amper gebruikt en andere zijn mateloos populair. Het reconstrueren van minder populaire volkeren is zowel leuk als een uitdaging. Het grootste knelpunt is dat er bijvoorbeeld bijna geen voorwerpen worden gemaakt uit de Villanova cultuur. Bij elke tijdsperiode in deze blog vermelden we of er veel voorwerpen uit deze tijdsperiode beschikbaar zijn om een outfit mee samen te stellen. Daarnaast vermeld ik of de tijdsperiode veel wordt gespeeld in levende geschiedenis en Re-enactment mocht je interesse hebben om daaraan mee te gaan doen. 

Meestal is het een handvat om je outfit op honderd jaar nauwkeurig te houden. Voorwerpen bleven langer in gebruik dan tegenwoordig. En te baseren op originelen die op zijn minst een beetje bij elkaar in de buurt zijn teruggevonden. Hoe historisch nauwkeurig jij jouw outfit wilt hebben, dat is geheel jouw beslissing, wij bieden zoveel mogelijk handvatten waarmee jij alle kanten op kan samenstellen. 

Griekse oudheid

Binnen Levende geschiedenis en Reenactment is de Griekse oudheid niet populair. Desondanks is er een ruim aanbod aan voorwerpen uit deze tijd waardoor het geen probleem is om een museum mannequin (ook voor thuis) samen te stellen. 

Samenvatting geschiedenis

In de Griekse oudheid vond een rijke en invloedrijke periode plaats die grote invloed had op de westerse beschaving. De Griekse oudheid duurde grofweg van de 8e eeuw tot de 1e eeuw v.Chr.

De Griekse beschaving begon met de opkomst van stadstaten, zoals Athene en Sparta. Deze stadstaten hadden elk hun eigen regeringssysteem, wetten en cultuur. Athene stond bekend om zijn democratische regering, terwijl Sparta een militaire samenleving was.

De Griekse oudheid wordt ook gekenmerkt door de bloei van de Griekse kunst en filosofie. Beroemde filosofen zoals Socrates, Plato en Aristoteles ontwikkelden ideeën over ethiek, politiek en kennis die tot op de dag van vandaag invloedrijk zijn. Daarnaast blonken de oude Grieken uit in architectuur, beeldhouwkunst en theater, waarbij de Olympische Spelen een belangrijk sportevenement waren.

De Griekse oudheid eindigde met de verovering van Griekenland door het Macedonische rijk onder leiding van Alexander de Grote. Alexander breidde zijn rijk uit tot aan Egypte, Perzië en India en verspreidde zo de Griekse cultuur over een groot deel van het oostelijke Middellandse Zeegebied. Na de dood van Alexander viel zijn rijk uiteen en Griekenland werd uiteindelijk een onderdeel van het Romeinse Rijk. 

Gallisch (La Tène periode)

In sommige landen is het Keltische of Gallische re-enactment relatief populair. Er is een ruim aanbod aan artikelen die je kunt gebruiken voor het samenstellen van jouw Gallische outfit. Let op dat de meeste artikelen die zijn gemaakt vooral gericht zijn op de 1ste - 2de eeuw v.Chr en dat naarmate je dichter bij de Hallstatt Periode komt de artikelen schaarser worden. 

Samenvatting geschiedenis

De La Tène-periode was een culturele periode die plaatsvond in Europa tussen de 5e en de 1e eeuw v.Chr. 

Tijdens de La Tène-periode ontwikkelde de Keltische cultuur zich tot een belangrijke kracht in Europa. De Kelten vestigden zich in grote delen van West- en Centraal-Europa, van Ierland en Groot-Brittannië,  Gallië (het huidige Frankrijk), de Alpenregio en delen van Oost-Europa.

Kenmerkend voor de La Tène-periode was de verfijning van de Keltische kunst en ambacht. Er werden prachtige sieraden, wapens en gebruiksvoorwerpen gemaakt met complexe patronen en gedetailleerde versieringen. De Kelten waren bekend om hun vaardigheden in metaalbewerking, vooral in het werken met ijzer.

De Keltische samenleving was grotendeels gebaseerd op landbouw en veeteelt, maar ook op handel en ambacht. Ze stonden bekend om hun handelsnetwerken en hun vermogen om over grote afstanden te reizen. De Kelten stonden ook bekend om hun krijgskunsten en werden gevreesd door hun buren vanwege hun moed en krijgsvaardigheden.

De Keltische La Tène-periode eindigde geleidelijk met de opkomst van het Romeinse Rijk. Na verloop van tijd werden de Keltische gebieden geabsorbeerd in het Romeinse rijk, wat leidde tot het verdwijnen van de Keltische cultuur zoals die bekend was tijdens de La Tène-periode.

Samenstellen

Om een Keltische outfit samen te stellen hebben we een filterfunctie ‘tijdlijn’ bij onze product overzichtspagina's gemaakt.

Zie hier Keltische wapens

Zie hier Keltische sieraden

Romeinse republikeinse periode

Ondanks dat deze periode vrij weinig wordt benaderd in Levende geschiedenis & re-enactment is er een ruim aanbod dat je kunt gebruiken voor het samenstellen van jouw republikeinse legionair. In deze periode vallen ook de Punische en Gallische oorlogen, wat in mijn optiek deze periode extra aantrekkelijk maakt. Je kunt prima republikeins Romeinse outfits samenstellen maar om aansluiting te vinden binnen re-enactment staat de 1ste eeuw n.Chr meer centraal.

Samenvatting geschiedenis

De Romeinse Republikeinse periode duurde van 509 v.Chr. tot 27 v.Chr. Het markeerde de overgang van een monarchie naar een republikeinse regeringsvorm, waarin de macht werd gedeeld door verschillende instellingen en functionarissen.

Het Romeinse Republikeinse tijdperk was gekenmerkt door expansie en imperialisme. Rome breidde zijn territorium gestaag uit door middel van militaire veroveringen en annexaties. Deze periode omvatte belangrijke conflicten, zoals de Punische Oorlogen tegen Carthago en de verovering van grote delen van Griekenland.

Politieke strijd en rivaliteit tussen verschillende facties binnen de Romeinse samenleving waren kenmerkend voor de Republikeinse periode. Ondanks politieke onrust en binnenlandse conflicten slaagde de Romeinse Republiek erin om een krachtig en invloedrijk rijk op te bouwen. Het legde de basis voor de daaropvolgende Romeinse keizerlijke periode, die begon met de opkomst van Augustus en de oprichting van het principaat in 27 v.Chr.

Romeinen 1ste - 3de eeuw n.Chr

Dit is veruit de populairste Romeinse periode. Geen wonder, want de meest indrukwekkende daden en bouwwerken uit de Romeinse geschiedenis dateren uit deze periode. Naast voldoende artikelen om je outfit samen te stellen hebben wij ook een heel ruim aanbod accessoires uit deze periode die meer diepgang bieden. Zo kan je bijvoorbeeld een Romeinse parfumerie neerzetten op het Re-enactment veld. 

Samenvatting geschiedenis

Deze periode begon met de opkomst van Augustus als de eerste keizer van Rome in 27 v.Chr. Augustus voerde belangrijke legerhervormingen door die de basis legden voor het succes en de stabiliteit van het Romeinse Rijk. Onder Augustus werd het Romeinse leger gereorganiseerd en getransformeerd tot een goed geoliede machinerie. Hij introduceerde het concept van het professioneel staande leger, dat bestond uit legioenen van goed getrainde en goed uitgeruste soldaten. Deze legioenen werden opgedeeld in cohorten en manipels, met een gestandaardiseerde hiërarchie en uitrusting. Naast deze reorganisatie, voerde Augustus ook beleidsmaatregelen in om de loyauteit en discipline van de soldaten te waarborgen. Hij implementeerde een systeem van pensioenen en beloningen voor veteranen en legde strenge militaire gedragscodes op.

Echter, ondanks deze successen, werd het Romeinse Rijk geconfronteerd met uitdagingen en crises in de 3e eeuw n.Chr. De economische problemen, interne conflicten en de druk van invallende barbaarse stammen leidden tot politieke instabiliteit en militaire onrust. Dit markeerde het begin van een periode van onzekerheid en verandering in het Romeinse Rijk, die bekend staat als de Crisis van de Derde Eeuw.

Samenstellen

Om een Romeinse outfit samen te stellen hebben we een filterfunctie ‘tijdlijn’ bij onze product overzichtspagina's gemaakt.

Zie hier Romeinse wapens

Zie hier Romeinse bepantsering


Laat-Romeins

Deze periode is een beetje het ondergeschoven kindje van het Romeinse rijk, maar enorm interessant. Dit is de periode waarin de grote volksverhuizingen. Net als bij de republikeinse periode zijn er ruim voldoende artikelen beschikbaar om een vrij makkelijk een laat-romeinse outfit samen te stellen. Daarbij kan je ook voorwerpen gebruiken die veel door Germaanse stammen zoals de Alamannen, Franken en Merovingers werden gebruikt. 

Samenvatting geschiedenis

Deze fase in de geschiedenis van het Romeinse Rijk die duurde van de 3e eeuw n.Chr. tot de val van het West-Romeinse Rijk in 476 n.Chr. Het was een tijd van aanzienlijke veranderingen en uitdagingen voor het rijk. Deze periode werd gekenmerkt door politieke instabiliteit, economische moeilijkheden en invallen van barbaarse stammen. Het Romeinse Rijk werd geconfronteerd met interne strijd om de macht, usurpaties van keizers en opdelingen van het rijk. De toenemende druk van Germaanse stammen en invasies langs de grenzen bracht het rijk ernstig in gevaar.

Religie speelde ook een belangrijke rol tijdens de laat-Romeinse periode. Het christendom, dat eerder een vervolgde minderheid godsdienst was, werd uiteindelijk de officiële religie van het rijk onder keizer Constantijn de Grote in de 4e eeuw. Dit had aanzienlijke invloed op de samenleving, cultuur en politiek van het rijk.

In de late 4e en 5e eeuw werd het West-Romeinse Rijk geconfronteerd met ernstige bedreigingen en invasies van Germaanse stammen zoals de Visigoten, Vandalen en Ostrogoten. Deze stammen plunderden steden, veroorzaakten grote schade en verzwakten uiteindelijk de centrale autoriteit van het rijk.

De laat-Romeinse periode eindigde met de val van het West-Romeinse Rijk in 476 n.Chr., toen de Germaanse krijgsheer Odoaker de laatste Romeinse keizer afzette. Het Oost-Romeinse Rijk, bekend als het Byzantijnse Rijk, zou echter blijven bestaan tot de val van Constantinopel in 1453.

Vroeg-Middeleeuws

Hieronder schaar ik laat-Germaans, Angelsaksisch, Frankisch, Merovingisch, Vendel Periode. Dit segment sluit deels aan op Laat-Romeins maar is belangrijk om los genoemd te worden. Deze periode wordt vaak verward met onderdeel van de ‘vikingperiode’. Deze periode wordt regelmatig gedaan in Levende Geschiedenis en Re-enactment. Voor deze periode zijn vrij veel voorwerpen beschikbaar om een kostuum samen te stellen. Ook zijn van deze periode veel voorwerpen beschikbaar om meer diepgang in je kostuum te doen zoals passende broches en andere versieringen die meestal zijn teruggevonden in grafvondsten. 

Samenvatting geschiedenis

De periode van de Grote Volksverhuizingen was een tijd van immense migratie en verandering in Europa, die zich afspeelde tussen de 4e en 8e eeuw na Christus. In deze periode werden verschillende Germaanse stammen en andere volkeren gedwongen om te migreren en nieuwe gebieden te bewonen, wat resulteerde in grote politieke en culturele verschuivingen.

Een belangrijke gebeurtenis tijdens deze periode was de invasie van de Angelsaksen in Groot-Brittannië. De Angelsaksen, een Germaans volk afkomstig uit Denemarken en Duitsland, begonnen in de 5e eeuw na Christus aan hun migratie naar Groot-Brittannië. Ze vestigden zich in verschillende delen van het eiland en vormden uiteindelijk de basis voor het Angelsaksische koninkrijk dat later zou uitgroeien tot Engeland.

Tegelijkertijd vond er ook een invasie plaats van de Vandalen in Noord-Afrika. De Vandalen, een Germaans volk, veroverden in 429 na Christus de Romeinse provincie Africa en stichtten het Vandaalse koninkrijk. Ze stonden bekend om hun plunderingen en veroveringen in de regio.

Het West-Romeinse Rijk werd ernstig verzwakt door de invasies en de daaropvolgende politieke onrust. Uiteindelijk leidde dit tot de val van het West-Romeinse Rijk in 476 na Christus.

In Scandinavië vond tussen de 6de en 8ste eeuw de Vendel Periode plaats. De Scandinavisch volk dat betrokken was bij zowel handel als oorlogvoering. Ze waren bekend om hun scheepsbouw vaardigheden en ze waren actieve handelaren  in het gebied.

Samenstellen

Om een Vroeg-Middeleeuwse outfit samen te stellen hebben we een filterfunctie ‘tijdlijn’ bij onze product overzichtspagina's gemaakt.

Zie hier Vroeg-Middeleeuwse kleding

Zie hier Vroeg-Middeleeuwse wapens

Zie hier Vroeg-Middeleeuwse sieraden

Viking periode

Met Vikingperiode bedoelen we de 8ste tot 2de helft 11de eeuw n.Chr. Deze periode is heel erg populair en daardoor zijn er heel veel verschillende variaties op jou Viking kostuum te maken. Dit kan gaan van gewoon een Viking man (broek, tuniek, riem, beenwindsels, kaftan) tot diepgaande archeologische reconstructies van een Viking uit de regio van Birka of juist uit Groenland. Deze periode wordt heel veel gedaan in Levende Geschiedenis en Re-enactment. 

Samenvatting geschiedenis

De Vikingperiode, was een historische periode die liep van de 8e tot de 2de helft van de 11e eeuw. Het werd gekenmerkt door de activiteiten van de Vikingen, Noorse, Deense, Finse, Baltische, Poolse  en Zweedse zeevaarders, handelaars, boeren en plunderaars, die grote delen van Europa, de Atlantische Oceaan, delen van Noord-Amerika en zelfs delen van Azië verkenden en koloniseerden.

Het geheim van het Viking succes waren hun zeewaardige schepen waarbij de planken elkaar overlapten. Hiermee konden ze lange afstanden afleggen en zowel rivieren als open zeeën bevaren. Ze waren berucht om hun plundertochten langs de kusten van Europa, waarbij ze kloosters, steden en dorpen aanvielen en kostbaarheden buit maakten.

Maar Vikingen waren vooral ook ervaren handelaren, boeren en kolonisten. Ze vestigden handelsposten en nederzettingen in gebieden zoals Ierland, Schotland, de Faeröer, IJsland en Groenland en Noord-Amerika, waar ze in ieder geval de nederzetting L'Anse aux Meadows stichtten.

De Vikingen hadden een rijke cultuur en waren bedreven in ambachten zoals smeden en houtbewerking. Ze hadden een complexe religie, waarin goden zoals Odin, Thor en Freya werden vereerd. Hun goden waren grotendeels afgeleid van hun voorouders de Germanen. In latere perioden waren de nakomelingen van de Vikingen ook bekend om hun literatuur, zoals de IJslandse saga's, die verhalen vertellen over heldendaden, mythologie en historische gebeurtenissen. Uit hun saga is een schat aan informatie over de Vikingtijd te leren. 

In de late 10e eeuw begonnen de Vikingen zich te bekeren tot het christendom en werden ze meer geïntegreerd in de Europese samenleving. Ze werden betrokken bij politieke allianties en handelsnetwerken en begonnen zich uiteindelijk te vestigen als gevestigde gemeenschappen. Volgens de meeste richtlijnen eindigt de Vikingperiode met de verovering van Engeland in 1066. Echter de naweeën van hun heerschappij gingen door en in sommige gebieden zelfs tot in de 15de eeuw. 

Samenstellen

Om een Viking outfit samen te stellen hebben we een filterfunctie ‘tijdlijn’ bij onze product overzichtspagina's gemaakt.

Zie hier Viking kleding

Zie hier Viking wapens

Zie hier Viking bepantsering

Zie hier Viking sieraden

11de-13de eeuw

Van deze periode zijn veel voorwerpen beschikbaar en het is niet moeilijk om een volledig historische outfit, harnas of wapenrusting aan te meten. Echter, in Levende Geschiedenis en Re-enactment wordt deze periode maar weinig belicht. 

Samenvatting geschiedenis

De 11e tot 13e eeuw vormde een overgangsperiode in de Europese geschiedenis, waarin de middeleeuwse samenleving zich ontwikkelde en veranderde. Politieke conflicten, religieuze bewegingen zoals de kruistochten en culturele ontwikkelingen droegen bij aan de vorming van de Europese identiteit en de basis legden voor verdere historische ontwikkelingen in de latere eeuwen.

In de 11de eeuw vond in Spanje de Reconquista plaats, waarbij christelijke koninkrijken het Iberisch schiereiland heroverden op de islamitische Moorse heersers.

Vanaf de 11de eeuw begon de ridderstand een prominente rol in de samenleving te vervullen. Het ridderschap had sterke culturele en ethische connotaties. Ridderlijkheid, met zijn codes van eer, moed en hoffelijkheid, werd beschouwd als een ideaal gedrag dat ridders moesten naleven. Net als dat de geestelijkheid figureerde als de wereldlijke spreekbuis tussen de maatschappij en god. De ridderstand was nauw verbonden met het feodale systeem, waarbij ridders trouw zwoeren aan een heer in ruil voor land en bescherming. Zo ontstond de strijdende, werkende en religieuze klasse. 

De 12e eeuw zag de opkomst van de middeleeuwse steden en de groei van handel en ambachten. De kruistochten begonnen in deze eeuw, met christelijke militaire expedities naar het Heilige Land om het te heroveren op de moslims. De gotische architectuur bloeide op met prachtige kathedralen en verving de Romaanse kunststijl die was ontwikkeld door de Normandiërs. In Engeland vond de Normandische verovering plaats, waardoor de Normandische dynastie op de Engelse troon kwam en de Saksische heerschappij beëindigde. 

De 13e eeuw was een periode van politieke en culturele veranderingen. Het Mongoolse Rijk onder leiding van Dzjengis Khan veroverde grote delen van Azië en Oost-Europa. De opkomst van de middeleeuwse universiteiten in steden als Bologna, Parijs en Oxford bevorderde het intellectuele leven en de studie van filosofie, theologie en wetenschap. In Engeland vond de ondertekening van de Magna Carta plaats, waarbij de macht van de koning werd beperkt en de basis werd gelegd voor constitutionele principes.

Samenstellen

Om een Middeleeuwse outfit samen te stellen hebben we een filterfunctie ‘tijdlijn’ bij onze product overzichtspagina's gemaakt.

Zie hier Middeleeuwse kleding

Zie hier Middeleeuwse wapens

Zie hier Middeleeuwse bepantsering

14de eeuw

De reden waarom in de 14de eeuw los vermeld is omdat er zodanig veel veranderingen plaatsvonden dat je deze niet in dezelfde adem kunt noemen als de 13de eeuw. Maliënkolders werden segment voor segment vervangen door stalen harnassen. Van deze periode is een breed aanbod verkrijgbaar. Al zijn er niet heel veel 14de eeuwse harnas onderdelen teruggevonden, we zullen ons dus op manuscripten moeten baseren. Vooral de honderdjarige oorlog tussen Frankrijk en Engeland wordt in deze periode reenact. En in deze periode zijn voor verschillende levende geschiedenis groepen actief. 

Samenvatting geschiedenis

In de 14e eeuw werd Europa geteisterd door politieke onrust. Het Heilige Roomse Rijk kende een periode van machtsstrijd en verdeeldheid, terwijl in Engeland de Honderdjarige Oorlog begon tussen Engeland en Frankrijk, die zou duren tot de 15e eeuw. Italië werd het toneel van rivaliteit tussen verschillende stadstaten en de opkomst van de machtige families zoals de Medici en de Visconti.

In de 14de eeuw vonden er veel sociale veranderingen plaats. De traditionele rol van de Adel en ridderstand werden steeds meer overgenomen door de ambtenarij waardoor de adel een klasse werd die zijn macht en rijkdom graag centreerde in dekadente feestjes en jachtpartijen. Maar eigenlijk steeds meer overbodig raakte.  Het lijfeigenschap verdween en het feodale stelsel begon af te brokkelen terwijl de stedelijke burgerij aan invloed won. Steden als Venetië, Genua en Brugge werden belangrijke handelscentra. Nieuwe handelsroutes werden verkend en de opkomst van het bankwezen en de koopmansklasse droegen bij aan de economische groei.

De pest, bekend als de Zwarte Dood, trof Europa in de 14e eeuw en veroorzaakte een enorme bevolkingsafname en economische ontwrichting. Het zorgde er ook voor dat boeren en ambachtsmensen schaars werden. 

In italië begon zich de Renaissance, een periode van hernieuwde interesse in kunst, literatuur en wetenschap, te manifesteren.

De kerkelijke macht kende uitdagingen en veranderingen in de 14e eeuw. Het pauselijk schisma, dat begon in 1378, leidde tot een verdeeldheid binnen de katholieke kerk, waarbij er twee rivaliserende pausen waren. Dit schisma duurde bijna veertig jaar en zorgde voor verdeeldheid en verwarring binnen de kerk en zijn volgelingen. Daarnaast werd corruptie binnen de katholieke kerk fataal voor haar reputatie, wat leidde tot het begin van de reformatie

Samenstellen

Om een Middeleeuwse outfit samen te stellen hebben we een filterfunctie ‘tijdlijn’ bij onze product overzichtspagina's gemaakt.

Zie hier Middeleeuwse kleding

Zie hier Middeleeuwse wapens

Zie hier Middeleeuwse bepantsering

15de eeuw

De 15de eeuw is één van de populairste eeuwen wat betreft re-enactment en levende geschiedenis. één van de redenen is dat in de 15de eeuw het concept landen en nationalisme vorm begonnen te krijgen. Ook populair is dat de anderhalfhandels en harnassen volledig ontwikkeld werden. Hierdoor biedt deze eeuw een erg interessante basis om na te spelen. Het is vrij makkelijk om 15de-eeuwse outfits samen te stellen. 

Samenvatting geschiedenis

De 15e eeuw was een tijd van Renaissance en machtsverschuivingen. In Engeland werd de Honderdjarige Oorlog met Frankrijk beëindigd door de ondertekening van het Verdrag van Picquigny in 1475. In Italië werden verschillende stadstaten zoals Florence, Venetië en Milaan belangrijke politieke spelers in een tijdperk van intense rivaliteit en conflicten. 

In Bohemen vonden de Hussietenopstanden opstanden plaats. De Hussietenopstanden waren religieuze en politieke conflicten in Bohemen in de vroege 15e eeuw, geïnspireerd door de hervormingsideeën van Jan Hus. Ze begonnen na zijn executie in 1415 en duurden tot de vroege jaren 1430. De opstanden eisten religieuze vrijheid, inclusief de communie onder beide gedaanten, en resulteerden in een reeks veldslagen en het Verdrag van Iglau in 1436 dat enige religieuze tolerantie garandeerde. De opstanden hadden een blijvende invloed op de religieuze en politieke ontwikkelingen in Bohemen en de verspreiding van het vroege protestantisme in Europa.

De 15e eeuw markeerde het begin van het tijdperk van ontdekkingsreizen. Europese zeelieden, waaronder Portugese ontdekkingsreizigers zoals Hendrik de Zeevaarder en Vasco da Gama, verkenden nieuwe routes en ontdekten nieuwe gebieden. De ontdekking van Zuid-Amerika door Christoffel Columbus in 1492 opende de deur naar een nieuw tijdperk van kolonisatie en wereldwijde handel.

De Renaissance was een periode van wedergeboorte van kunst, literatuur en wetenschap. Het bereikte zijn hoogtepunt in de 15e eeuw. Kunstenaars en denkers zoals Leonardo da Vinci, Michelangelo en Johannes Gutenberg maakten belangrijke bijdragen aan hun respectieve vakgebieden. De verspreiding van de boekdrukkunst had een revolutionaire impact op de verspreiding van kennis en ideeën. Het was de tijd waarin hervormingsbewegingen binnen de katholieke kerk ontstonden. Kritiek op misstanden en corruptie leidde tot de roep om hervorming. Een belangrijke figuur was Maarten Luther, die in 1517 zijn 95 stellingen publiceerde en zo de Reformatie in gang zette.

Europa werd geplaagd door verschillende oorlogen en conflicten in de 15e eeuw. De Italiaanse oorlogen tussen rivaliserende stadstaten en buitenlandse machten, zoals Frankrijk en Spanje, veroorzaakten grote verwoesting. Daarnaast vonden er ook interne conflicten plaats, zoals de Rozenoorlogen in Engeland tussen de huizen Lancaster en York.

De 15e eeuw was een tijd van revolutionaire veranderingen, waarin Europa werd geconfronteerd met politieke verschuivingen, ontdekkingsreizen, culturele bloei en religieuze hervormingen. Deze gebeurtenissen zouden de weg effenen voor de grote veranderingen en de opkomst van de moderne tijd in de daaropvolgende eeuwen.

Samenstellen

Om een 15de eeuwse outfit samen te stellen hebben we een filterfunctie ‘tijdlijn’ bij onze product overzichtspagina's gemaakt.

Zie hier laat 14de - 15de eeuwse kleding

Zie hier laat 14de - 15de eeuwse wapens

Zie hier voor 15de eeuwse bepantsering

16de-17de eeuw

Omdat de meeste landen zoals we deze tegenwoordig kennen in de 16de-17de eeuw vorm kregen is het logisch dat deze periode ook in Re-enactment en Levende geschiedenis erg populair is. Dit is ook de periode waarin veel Europese stadsfeesten worden gehouden. Door de vele schilderijen en voorwerpen die uit deze eeuw bewaard zijn gebleven is het vrij eenvoudig om hierop outfits te baseren. 

Samenvatting geschiedenis

De 16e eeuw wordt gekenmerkt door de Reformatie, een hervormingsbeweging binnen de katholieke kerk die leidde tot de oprichting van nieuwe christelijke stromingen, zoals het lutheranisme en het calvinisme. Dit veroorzaakte religieuze verdeeldheid en conflicten in Europa. De opkomst van maritieme handel en kolonialisme leidde tot de ontdekking en verovering van nieuwe gebieden, zoals Amerika en Azië, door landen als Spanje, Portugal, Engeland en Nederland.

De 17e eeuw was een tijd van politieke en religieuze conflicten. De Dertigjarige Oorlog (1618-1648) verscheurde Europa, waarbij verschillende machten betrokken waren en waarin religie, territoriale aanspraken en politieke rivaliteit een rol speelden. In Engeland vond de Engelse Burgeroorlog plaats, waarin koningsgezinde troepen onder leiding van koning Karel I streden tegen het parlement en de puriteinse factie. Deze oorlog resulteerde in de executie van Karel I en de oprichting van een republiek onder Oliver Cromwell.

De 16e en 17e eeuw waren ook getuige van belangrijke wetenschappelijke en culturele ontwikkelingen. De wetenschappelijke revolutie bracht nieuwe ideeën en ontdekkingen met zich mee, zoals de heliocentrische theorie van Nicolaus Copernicus en de natuurkundige principes van Isaac Newton. In de kunst en literatuur bloeide de Renaissance voort, met meesters als William Shakespeare en Rembrandt van Rijn.

De 16e en 17e eeuw waren een tijd van intense handel en kolonisatie. Europese landen stichtten koloniale rijken en exploiteren grondstoffen en handelsroutes over de hele wereld. De Nederlandse Republiek werd een belangrijk handelscentrum en domineerde de maritieme handel in de Gouden Eeuw. Engeland en Frankrijk breidden ook hun koloniale rijken uit. Het tijdperk werd gekenmerkt door grote ontdekkingen, oorlogen en culturele veranderingen die de basis legden voor de moderne wereld zoals we die nu kennen.

Samenstellen

Om een 16de - 17de eeuwse outfits samen te stellen hebben we een filterfunctie ‘tijdlijn’ bij onze product overzichtspagina's gemaakt.

Klik hier voor wapens

Klik hier voor kleding

Klik hier voor pantser

 

 

Opgeslagen in de blog: Blog & lookbook

  • auteur: Patrick
Wees de eerste om te reageren:

Laat een reactie achter

*Verplichte velden