0 reviews

Ballistol Pluvonin imprægneringsspray, 200 ml (kun EU)

Brand: Ballistol
For
€6,90
Moms
Inkl. 21% moms

På lager. Hvis du bestiller inden kl. 20, sender vi samme dag

In stock

Add to wish listTilføj til sammenligning

Produkt beskrivelse

Pluvonin beskytter ikke kun tekstil og læder mod vand, men også mod alle slags pletter som kaffe og te-pletter. Det er åndbart og perfekt anvendeligt til telte og beklædningsgenstande.
Denne flaske har et volumen på 200 ml.

Universal imprægnering - Åndbar. Til tekstiler og ruskind.
Advarsel! Vær sikker på at bemærke! Sundhedsskade ved indånding er mulig! Brug kun udendørs eller med god ventilation! Spray kun et par sekunder! Spray kun store læder- og tekstilprodukter udendørs og lad dem ventilere godt! Holdes væk fra børn!

Fare: 2-Methylpentan. Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Bortskaf indholdet/beholderen til genbrug.

Brugsanvisning: Overfladen skal rengøres omhyggeligt før brug. Påfør kun udenfor eller med åbne vinduer. Sprøjt i en afstand på 20-30 cm på en arealvidende måde. Behandl ekstremt porøse og risikable dele flere gange. Efter sprøjtning lad delene tørre ved stuetemperatur i 45 minutter.

Product details

Anmeldelser

No reviews yet, be the first to write a review

Senest viste