Konsthistoriskt filter

Du kan använda detta filter både i kombination med tidslinjefiltret och utan det. Filtret är särskilt användbart när man letar efter historiskt noggranna juveler, broscher eller spännen, men kan även användas för vissa typiska keramik.
Det konsthistoriska filtret väljer Celtic Hallstatt & La Tène konststil och den isola keltiska stilen och vikingskonststilarna Vendel, Oseberg, Borre, Jellinge, Mammen, Ringerike & Urnes. Så många konststilar var populära under specifika historiska perioder, kan detta filter också användas för att välja rätt artikel för din omarbetningsperiod.

Krukmakeri
Eftersom vi erbjuder några specifika stilar av keramik, erbjuder vi också detta konsthistoriska filter också på vår glasvaru- och keramikavdelning. Med det kan du filtrera på den romerska terra sigillata, terra nigra och vitvaror och de (tidiga) medeltida Pingsdorf-varorna.

booxi booknow button example
Book Now