Klagomål och återkoppling

Om du har ett klagomål om vårt pris, service, produkter eller leverantörer kan du alltid kontakta oss. Vi värdesätter dina klagomål och feedback mycket, eftersom det ger oss möjlighet att fortsätta förnya.

E-post: [email protected]
Telefon: 0031629245167 (arbetsdagar mellan 09.00 och 17.00 CET).Klicka här för den europeiska plattformen för online tvistlösning (ODR).

booxi booknow button example
Book Now