Världens största samling av traditionella sköldar, sköldbossar och bucklare. Lämplig för re-enactment och svärdstrider. Baserat på ursprungliga exempel.

booxi booknow button example
Book Now