Gjutningar av byster, figurer och reliefer från den klassiska antiken och förhistorien. Trogen representerade. De kan målas.