• Twój wybór:

Tradycyjne butelki i kantyny

Ręcznie robione skórzane i ceramiczne kanapy, oparte na przykładach archeologicznych. Od rzymskiego laguncula po średniowieczne i wczesnośredniowieczne butelki.