• Twój wybór:

Wczesnośredniowieczna ceramika

Wyroby szklane z epok ciemnych (wczesne średniowiecze) i okres migracji. Od szkła kielichowego do szkła Birka. Oparty na oryginalnych okularach germańskich i wikingów.

Wczesnośredniowieczna ceramika
© Celtic Webmerchant - Theme developed by totalli t|m e-commerce