Klasyczne, wczesnośredniowieczne i średniowieczne wyroby ze szkła i ceramiki. Replika muzeum z historycznej Europy. Nie można odróżnić ich od oryginałów!