• Twój wybór:

2. jakość

Przedmioty z jakości B wymagają niewielkich korekt, zanim będziesz mógł z nich korzystać. Przedmioty z jakości C wymagają dużych korekt, zanim będziesz mógł z nich korzystać.