Filtr historyczny sztuki

Możesz użyć tego filtra zarówno w połączeniu z filtrem osi czasu, jak i bez niego. Filtr jest szczególnie przydatny przy wyszukiwaniu historycznie dokładnych klejnotów, broszek lub sprzączek, ale może być również stosowany do niektórych rodzajów typowej ceramiki.
Filtr historyczny sztuki wybiera styl celtycki Hallstatt i La Tène oraz wyspowy styl celtycki i style sztuki Wikingów Vendel, Oseberg, Borre, Jellinge, Mammen, Ringerike i Urnes. Ponieważ wiele stylów sztuki było popularnych w określonych okresach historycznych, ten filtr może być również używany do wyboru odpowiedniego artykułu na czas ponownego uchwalenia.

Garncarstwo
Ponieważ oferujemy niektóre specyficzne style garncarskie, oferujemy również ten historyczny filtr historyczny również na naszym wydziale wyrobów szklanych i garncarskich. Dzięki niemu możesz filtrować na rzymskiej terra sigillata, terra nigra i białym sprzęcie oraz (wczesnych) średniowiecznych produktach Pingsdorf.