Maatschappelijk ondernemen

Historisch onderzoek


Het Celtic Magazine is één van onze investeringen.


50% van onze winst wordt geïnvesteerd in historisch onderzoek. Jaarlijks steunen wij (experimenteel-)archeologische projecten wereldwijd. Naast onze financiële steun verrichten onze medewerkers ook zelf onderzoek. Dit onderzoek wordt bij ons in databases geplaatst, gepubliceerd op onze website celticbritain.net of gepubliceerd in wetenschappelijke magazines. Hiermee garandeert Celtic WebMerchant zich van de nodige knowhow op historisch vlak en biedt zij haar medewerkers de ruimte om zich te ontplooien binnen de wetenschap.

Enkele voorbeelden van ons onderzoek:

Voorlichting & onderzoek Kelten van de Ierse zee
In de zomer van 2010 startte Celtic Britain een onderzoek naar de Keltische geschiedenis en samenleving aan de Ierse zee. Dit betrof een verkennend onderzoek, waarbij werd gekeken naar de geschiedenis en culturele verschillen tussen het gebied van de Schotse westkust en de rest van Schotland. Het onderzoek wierp licht op hoe deze cultuur vanaf de 12de eeuw wederom een bloeitijd meemaakte en zich in de 15de eeuw ontplooide tot één van de meest belangrijke graafschappen van de Britse eilanden. Lees verder...

Voorlichting & onderzoek Oud-Iers recht
Begin 2011 startte Celtic Britain haar onderzoek naar het brehons recht. Het recht biedt een ideale mogelijkheid om een beter beeld te vormen van de Gaelic samenleving. Vanaf het begin was duidelijk dat dit project een lange tijd in beslag zou nemen vanwege de velen vervolgen op en invalshoeken van het onderzoek. Lees verder...

Belastingen


Mogelijkgemaakt door Nederlands belastinggeld.

Celtic WebMerchant is zich ervan bewust dat educatie, voorlichting en het tentoonstellen van ons historisch erfgoed alleen gerealiseerd kan worden met belastinggeld. Daarom hecht Celtic WebMerchant grote waarde aan het eerlijk betalen van haar belastingen. Afgelopen jaren hebben ons op Europees niveau uitgewezen.  dat veel van de handel op markten illegaal gebeurt, terwijl de consument wel het volledige bedrag, inclusief belasting, denkt te betalen. Celtic WebMerchant distantieert zich van illegale handel, omdat dit het vrije handelsverkeer binnen de Europese landen belemmert. Daarnaast vormt illegale handel een bedreiging voor ambachtsmensen die zich aan de wet wensen te houden.

Milieubewust reizen

Celtic WebMerchant werkt samen met haar partners om haar logistiek zo duurzaam mogelijk te laten verlopen. De transportdiensen waarmee Celtic WebMerchant samenwerkt zijn o.a. gekozen op hun milieuvriendelijke beleid. Daarnaast wordt tijdens zakenreizen binnen Europa minimaal gebruik gemaakt van milieubelastende vervoersmiddelen zoals vliegtuigen en wordt de voorkeur gegeven aan de bus of trein. Dit scheelt jaarlijks ongeveer driekwart aan uitstoot!

Recycling

Vaste klanten hebben ongetwijfeld gemerkt dat onze producten in de meest opvallende dozen worden verzonden. Dit heeft alles te maken met ons recyclingbeleid. Celtic WebMerchant gelooft erin dat het hergebruiken van verpakkingsmaterialen tot aanzienlijk minder uitstoot leidt. 100% van onze verpakkingen zijn daarom gemaakt van hergebruikte materialen. Daarnaast voorkomt deze maatregel onnodig hoge verpakkingskosten.

Kinderarbeidvrij

Celtic WebMerchant werkt samen met producenten in meer dan vijftien verschillende landen. Elke producent wordt door ons gekozen op kwaliteit, historische correctheid en ethiek. Zo controleren we of onze leveranciers zich niet schuldig maken aan bijvoorbeeld kinderarbeid.