Veiligheid

Om veilig re-enactmentgevechten uit te kunnen voeren, zijn er een aantal veiligheidsregels opgesteld. Deze regels sluiten ongelukken niet geheel uit, maar zorgen er wel voor dat er minder ongelukken plaatsvinden. Voorzichtigheid is altijd geboden, hoe ervaren u ook bent.

Scherpte
Een zwaard of wapen is pas battle-ready als hij een slagkant van minimaal 3 mm heeft. Het is verboden om met een wapen te vechten dat een dunnere slagkant heeft. De punt van een zwaard of falchion dient afgerond te zijn tot minimaal duimbreedte. Speren, rapieren en steekwapens dienen een veiligheidsdop te hebben, zodat ze niet doorsteken. De snijkanten van het wapen dienen geen bramen te hebben, omdat deze vervelende wonden kunnen veroorzaken.
Controleert u voor het vechten uw eigen wapen en ook die van de tegenstander, zodat u zeker weet of het wapen veilig is.

Wambuizen & pantser
Regels voor beschermende kleding en pantser variëren per evenement en gevecht. Draag altijd beschermende handschoenen, een wambuis en hoofdbescherming, bestaand uit een maliënkap met wambuiskap of een helm. Ook wanneer u voor het eerst met iemand vriendschappelijk spart raden we u aan om altijd beschermende kleding te dragen. Bij sommige veldslagen is het vereist om beenbescherming zoals maliënchausses, wambuisbeenbeschermers of pantserbeenbeschermers te dragen.
Let op: ook met wambuis, pantser of maliën kunnen er ongelukken voorkomen en kunt u verwondingen oplopen. Wees dus altijd voorzichtig in het gevecht

Raakplekken
Er zijn plekken waar men wel en plekken waar men niet mag raken in het gevecht. Sla nooit met volle kracht op uw tegenstander in, want zelfs als u op een “veilige” plek raakt kan dit tot kwetsuren leiden.
Richt en raak nooit op het hoofd, de nek, de keel of het kruis. Dit is levensgevaarlijk. Wanneer het voorkomt, leidt dit meestal tot het verwijderen van de aanvaller van het slagveld. Vechters met speren en steekwapens dienen niet te raken op de schouders en de borst. Richt daarom onder de tepellijn.
Vermijd als het kan ook slagen op de binnenkant van de benen en armen, knieholtes gewrichten en ribben. Richt met name op de buik onder de ribben, de bovenarmen en schouders, de bovenbenen (mits deze zijn beschermd) en de buitenkant van de onderarmen en onderbenen (mits deze zijn beschermd).

Toegestane wapens
Mits afgebot als hierboven beschreven, zijn zwaarden, falchions, rapieren, sabels, messen, dolken, speren en sikkels op de meeste (maar niet op alle!) slagvelden toegestaan. Voor bogen geldt een maximale trekkracht van 30 tot 35 pond. Zij dienen met pijlen met een goedgekeurde dop gebruikt te worden. Werpslingers kunnen worden gebruikt met kurken. Hellebaarden en paalwapens worden op veel slagvelden toegestaan indien ze als speer worden gebruikt. Bijlen worden bij veel veldslagen niet toegestaan, maar bij andere veldslagen wel.
Op de meeste veldslagen zijn de volgende wapens niet toegestaan om mee te nemen en / of te gebruiken: scherpe wapens, eetmessen, strijdknotsen, vlegels, morgensterren, (strijd)hamers, kruisbogen, werpsterren, claymores, lowlanders.
Vuurwapens en automatische wapens zijn op veel veldslagen niet toegestaan. Indien ze worden toegestaan, vraagt u dan aan de organisator van de veldslag wat de restricties hieraan zijn.

Slagen & steken
In de meeste veldslagen zijn steken directe steken verboden. Het beste is om een steek om te zetten in een snijdende beweging. Sla nooit met uw volledige kracht, maar houd de slag in in en stop waar mogelijk vlak voor het raken, zodat het duidelijk is dat u zou hebben geraakt wanneer u had doorgeslagen.
Wanneer u een hellebaard of een ander paalwapen in het gevecht mee mag nemen, gebruik deze dan nooit om te slaan. Hoe bot ook, door het hefboomeffect kan een slag erge kwetsuren veroorzaken. Gebruik een dergelijk wapen dus altijd als een speer.

Het uitvoeren van de hierboven beschreven handelingen is geheel voor eigen risico.