Tijdlijnfilter

De tijdlijnfilter is uw periodegids door de gehele webwinkel. Hij kan op twee manieren gebruikt worden: om te kijken welk product in een categorie in de gewenste periode past, of te zien of het gekozen product wel overeenkomt met uw periode. Zo kunt u dus bijvoorbeeld ook zien welke vroegmiddeleeuwse zwaarden ook in de Hoge middeleeuwen nog gebruikt werden.
De filter is opgedeeld in de volgende perioden: Keltisch & prehistorie, Grieks & Republikeins, Romeinen 1ste-4de eeuw, Grote volksverhuizing, Viking & Gaelic (9ste-begin 11de eeuw), Hoge middeleeuwen (11de-14de eeuw), Late middeleeuwen (14de-16de eeuw), Renaissance & vroeg-modern (16de-begin 18de eeuw), Napoleontisch & 19de eeuws (1789-eind 19de eeuw
De tijdlijn is opgedeeld in zo concreet mogelijke perioden. Voorwerpen die in meerdere perioden werden gebuikt, komen in alle relevante perioden voor. Wanneer uw re-enactmentperiode precies op de grens tussen twee filters valt, kunt u beide filters in de tijdlijn selecteren.
Vaak is de productcategorie al in een periode onderverdeeld (bijv. Middeleeuwse zwaarden tot 1300, Keltische, Romeinse & Griekse helmen) In dat geval kunt u de filter gebruiken om te bekijken welk deel van onze Romeinse helmen bijvoorbeeld republikeins is. Door in dezelfde categorie de tijdlijnoptie Viking & Gaelic aan te klikken, kunt u ook zien welke van deze helmen nog steeds in de 9de eeuw werden gebruikt.
Om te onthouden: De periodes in de tijdlijnfilter zijn slechts indicatief. Zo werden ‘Vikingbijlen’ op de Britse eilanden tot in de 16de eeuw gebruikt en begon in Noord-Europa de renaissance ca. 50 jaar later dan in Italië. Ook werden de meeste voorwerpen hergebruikt en kunnen we niet met zekerheid zeggen tot wanneer een voorwerp gebruikt is.