Duurzaam vechten

Vaak wordt ons de vraag gesteld hoe de Europese bevolking tussen de 10de en 18de eeuw ongeveer vocht. Hier zijn meerdere antwoorden op mogelijk, omdat de gevechtsstijl per periode en regio verschilde. Elk persoon ging echter te allen tijde duurzaam met zijn wapen om.
Celtic WebMerchant verkoopt wapens van verschillende smederijen van over de hele wereld. Deze smeden maken hun zwaarden vanuit hun eigen uitgangspunten en maken elk een kling die verschilt van die van een andere smederij. Geen enkele smederij maakt zwaarden in de wetenschap dat ze slecht of zwak zijn, dit zou hem een slechte reputatie opleveren in de gehele markt. Daarnaast moeten producenten waar we mee samenwerken aan een aantal kwaliteitseisen voldoen, voordat ze daadwerkelijk als battle-ready worden toegelaten.
Uiteraard dient u er zeker van te zijn voordat u een gevecht begint dat beide wapens veilig zijn. Kijkt u hiervoor op het onderwerp veiligheid.

Pareren

Het goed pareren of afweren van een vijandige slag is zeer belangrijk voor elk zwaardgevecht. Dit wordt vaak fout gedaan, terwijl juist afpareren essentieel is voor het goede behoud van het wapen. Oorspronkelijk was het vaak niet de bedoeling een vijandelijk zwaard af te weren met het eigen zwaard, maar weg te stappen of met een schild te verdedigen. In sommige situaties is dat echter niet mogelijk.

U kunt uw zwaard aanzienlijk sparen door met de platte kant (de boven- of onderkant) af te weren in plaats van met de snede (de randen). Dit voorkomt butsen en bramen in de kling en zorgt er dus voor dat uw zwaard langer meegaat. Houdt u de kling echter niet verticaal, maar in een hoek van ongeveer 45 graden, waardoor de slag weggeleid wordt. Op deze manier zorgt u er ook voor dat er niet al te veel druk komt te staan op de tangconstructie van het zwaard.
Stelt u zich voor dat er met een historisch scherp zwaard verkeerd wordt afgepareerd, dan zou dit betekenen dat zwaarden in de geschiedenis binnen een korte tijd bij wijze van spreken als zaag gebruikt konden worden. Zeker als we weten dat de moderne technieken van staal bewerken hoogwaardiger zijn dan die van 500 jaar geleden. De wapens waarmee gevochten wordt hebben een zijkant van minimaal 3 mm dik en zijn dus wel minder vatbaar voor butsen als historische modellen.
Daarnaast is het belangrijk om nooit met volledige kracht een vijandelijke slag op te vangen. Dit had historisch gezien ook de laatste voorkeur. In een gevecht wordt er kracht verplaatst vanaf de tegenstander richting u. Wanneer deze met volledige tegenkracht en statisch met het zwaard wordt opgevangen, wordt er een onnodige druk op het materiaal gezet. Mocht u een klap van een ander wapen op moeten vangen, doet u dat dan bij voorkeur met het “sterk” van de kling, het gedeelte dat dichter bij de pareerstang zit. Omdat dit deel van de kling breder is, is het beter geschikt om druk op te vangen.
Het is beter deze klap meteen af te geleiden, u heeft in dat geval ook de mogelijkheid om een tegenaanval te doen.
Het voetwerk is eveneens zeer belangrijk, het maakt een gevecht minder statisch en zorgt ervoor dat u de mogelijkheid hebt om in een volgende aanval technieken toe te passen. Daarnaast bespaart het u vaak de impact van directe “krachtverplaatsing” richting u en uw wapens.

Garantie
Op veel battle-ready wapens staat garantie van twee jaar, mits ze op een correcte manier zijn gebruikt en niet zijn blootgesteld aan grove impacten of foutief gebruik. Een zwaard kan dusdanig vaak, correct, gebruikt zijn dat er materiaalmoeheid ontstaat. Dit valt niet onder de garantie. Wanneer u zeker wilt weten of op een wapen garantie staat, stuurt u ons dan een e-mail.

Het uitvoeren van de hierboven beschreven handelingen is geheel voor eigen risico.

booxi booknow button example
Book Now