Literair onderzoek

Schriften & manuscripten
Men zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar taalkundige informatie en het begrijpen van manuscripten is een essentieel onderdeel van een goede reproductie. Het vermogen om zelf teksten te kunnen vertalen stelt ons in staat oorspronkelijke teksten en manuscripten vanaf de primaire bron te kunnen lezen. Een groot aantal teksten en manuscripten zijn al één of meerdere keren vertaald, maar het merendeel is nog nooit bekeken. Daarnaast kunnen vertalingen onderling van elkaar afwijken door kleine verschillen in interpretatie, die uiteindelijk toch een grote invloed kunnen hebben. Daarom is het in veel gevallen toch noodzakelijk om gebruik te maken van de brontekst om aanwezige vertalingen te controleren. Secundaire bronnen, zoals tekstanalyses, vormen een belangrijke aanvulling, maar we zijn er niet van afhankelijk.

Keltische talen
Celtic Britain doet onderzoek in verschillende Keltische talen. We zijn een groot voorstander van het behoud van de Keltische talen en steunen dit waar we kunnen. Het doen van onderzoek naar de Keltische cultuur van centraal Europa en de Britse eilanden is één van de activiteiten binnen Celtic WebMerchant. Onze specialisatie ligt hierbij op de Britse eilanden en we maken dan ook regelmatig reconstructies van voorwerpen uit de Brits- en Ier-Keltische cultuur. Één van onze grotere projecten daarin is het reconstrueren van verschillende typen speerpunten die in de Oud- en Middel-Ierse literatuur worden beschreven. Het daaraan gekoppelde onderzoek wordt in 2014 gepubliceerd. Wij vinden het belangrijk dat ook de context van historische replica's wordt onderzocht. Een ander onderzoek van één van onze medewerkers, Seks in Cath Maige Tuired en zijn invloed op de loop van het verhaal is gepubliceerd in het magazine Kelten van Stichting A.G. van Hamel voor Keltische studies. Dit gaat in op de verschillende soorten huwelijken in het Oudiers recht en hoe deze de loop van het verhaal van Cath Maige Tuired voorspellen.  In veel van onze onderzoeken gebruiken we de oorspronkelijke Oudierse, Middel-ierse of Middelwelshe bron. Schots Gaelic was tot in de late middeleeuwen grotendeels gelijk aan het Iers.

Celtic Britain doet onderzoek in het Middelwelsh, Modern Welsh, Oudiers, Middel-Iers, Modern Iers en Bretons.

Grieks & Latijn
Het grootste gedeelte van de historische bronnen is geschreven in het Grieks of Latijn. Daarom is volgens ons kennis van deze twee talen onmisbaar in deze sector.
Klassieke bronnen geven veel aanwijzingen over voorwerpen, maar ook bieden ze een context. Ze informeren immers over de samenleving van de klassieke oudheid en over naburige culturen. Regelmatig hadden schrijvers een eigen agenda, die altijd bij onderzoek onderkend moet worden. Een voorbeeld hiervan is te zien bij ons onderzoek in Celtic Magazine deel 14.
Wat vaak wordt vergeten, is dat het merendeel van middeleeuwse bronnen eveneens in het Latijn is geschreven. Het middeleeuwse Latijn verschilt van het klassieke Latijn op een aantal punten, maar wanneer deze onder de knie zijn, is het grote aantal bronnen dat hierdoor beschikbaar komt het zeker waard.

Aramees, Hebreeuws en Jiddisch
Natuurlijk vormen Griekse en Latijnse teksten de grootste literaire informatiebron uit de klassieke oudheid. Een andere bron die zeker niet moet worden onderschat zijn de Hebreeuwse teksten van het Oude Testament en Aramese teksten zoals de Dode Zee-rollen en stukken van de Bijbelboeken Ezra en Daniël. Aramees was zelfs lange tijd de diplomatieke taal van het Assyrische Rijk, het Perzische Rijk en de Oude Egyptenaren. Zowel het Oude als het Nieuwe testament zijn natuurlijk fel bediscussieerde onderwerpen. Hierbij is het handig altijd in het achterhoofd te houden dat beide geschriften met een ander doel zijn opgesteld. Het Oude testament is één van de meest volledige teksten die ons inzicht geeft over een cultuur die met en in de Griekse en later Romeinse culturen leefde. Daarnaast bieden Hebreeuws en Jiddisch ons de mogelijkheid om de middeleeuwse teksten van Joods Europa te kunnen bestuderen. Joodse manuscripten wijken zowel in taal als in vormgeving sterk af van de rest van middeleeuws Europese manuscripten. Door beide stijlen naast elkaar te leggen, vallen diverse gelijkenissen en ook verschillen op. Manuscripten zoals de Rylands Haggadah vertellen ons veel over bijvoorbeeld de kleding en cultuur van Joden in middeleeuws Europa.

Daarnaast kan één van onze medewerkers werken met: ארמית (Aramees),ייִדיש (Yiddish), מקראית עברית (Bijbels Hebreeuws), עברית רבנית (Rabbijns Hebreeuws), עברית ימי הביניים (middeleeuws Hebreeuws) en עברית (Modern Hebreeuws).

Oudnoors
Voor een Nederlander is Oudnoors, een Germaanse taal, één van de minder moeilijke talen om te leren, omdat het overeenkomsten heeft met het Nederlands, Engels en Duits. Één van de belangrijkste drijfveren om te werken met Oudnoors is dat de meeste van de Scandinavische sagen in deze taal zijn opgeschreven. IJsland is al van oudsher het land van de schrijvers en verhalenvertellers, hier ligt voor ons een schat aan informatie verborgen. Sagen vertellen ons veel over het wereldbeeld van de Vikingen, hun normen en tradities en hoe zij hun geschiedenis bekeken.

Ogham & Runen

Bij ons onderzoek komen we regelmatig in contact met runen en ogham. Aan deze schriften wordt de laatste eeuwen veel emotionele waarde gehecht. In de praktijk zijn de meeste ogham en runeninscripties meer van praktische aard. De meeste van deze inscripties werden op stenen geschreven ter nagedachtenis of voor het afzetten van land. Desalniettemin zijn ook deze simpele teksten interessant, zeker wanneer de vermelde namen in andere bronnen terugkomen. Beide schriften zijn mogelijk door elkaar beïnvloed en op hun beurt weer gebaseerd op het Romeinse talstelsel. Dit blijft echter een kwestie van speculatie. We werken hoofdzakelijk met transcripties van ogham en runen tijdens onze research naar (vroeg)-middeleeuwse stenen op de Britse eilanden.

Van literair onderzoek tot klantenservice
Doordat we lang niet genoeg vermogen hebben om mensen permanent (literair) onderzoek te laten verrichten, werken dezelfde personen mee op andere plekken binnen het bedrijf. Onze literair onderzoekers hebben ervaring in het oplossen van complexe taalkundige en historische problemen. Deze eigenschap komt weer terug in hun werk bij de klantenservice. Ze zijn gespecialiseerd in wat ze verkopen en gebruiken onze artikelen zelf bij levende geschiedenis en experimentele archeologie. Hierdoor spreekt u altijd met een specialist en kan dit worden gedaan in een grote diversiteit aan talen. onze klantenservice spreekt of schrijft: Nederlands, English, Deutsch, français, עברית, linguam Latinam, Cymraeg en Gaeilge.

booxi booknow button example
Book Now