Levende geschiedenis

Sinds 2007 heeft Celtic Britain een eigen levende geschiedenisgroep. Hiermee reconstrueren we een groep kerns (ceithirne) en galloglass (gall óglaig) van het Ierse zeegebied uit de late 13de en vroege 14de eeuw. Dit was de tijd van de Schotse onafhankelijkheidsoorlog, één van de belangrijkste periodes van de Schotse geschiedenis.
De Schotse westkust wordt in de middeleeuwen gekenmerkt door een aantal semi-onafhankelijke koninkrijkjes. Deze zijn een directe doorontwikkeling van het stammenstelsel van de vroegere Keltische periodes en op hun beurt weer de voorganger van de huidige cultuur van dit gebied. Hierdoor biedt onze levende geschiedenis een blik in de ontwikkeling van de Keltische cultuur zelf. Omdat de Schotse onafhankelijkheidsoorlog ook voor een deel werd uitgevochten in Wales, Engeland, Man en Ierland, biedt deze periode daarnaast inzicht in de verhoudingen binnen de Britse eilanden.
Tegenwoordig wordt de Schotse cultuur vaak overgeromantiseerd gepresenteerd door middeleeuwse krijgers gekleed in de

belted plaid en gewapend met de claymore. Door onder andere onderzoek te doen naar de (graf)stenen van het Ierse zeegebied en naar Ierse literaire bronnen kunnen we een betrouwbaardere reconstructie maken van de Gaelic samenleving uit de 13de en 14de eeuw. In onze reconstructie proberen we zoveel mogelijk de Oud-Ierse wetten en tradities te integreren die centraal stonden in onze cultuur. Het resultaat hiervan is dat onze leden meer weten dan alleen hetgeen ze op het veld neerzetten en zich bewust zijn van de waarde van hun reconstructie. Een deel van het onderzoek van onze levende geschiedenisgroep is te vinden op: celticbritain.net/Ierse-zee.

De reconstructie is de basis voor een voorlichtingsprogramma die het publiek kan laten zien hoe men vroeger leefde, vocht en werkte. Levende geschiedenis vormt dát deel wat musea niet kunnen tentoonstellen. Uiteraard zijn wij ons ervan bewust dat niet alles volledig representatief kan worden weergegeven. Al wordt onze historische opzet zo nauwkeurig mogelijk gesimuleerd, de reenactors en hun denkwereld blijven modern. Hierdoor wijken hun percepties af van die van historische personen, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, nationalisme, nieuwswaarde, smaak, humor en afschuw. In middeleeuws Ierland kon bijvoorbeeld een professionele schetenlater tot groot vermaak zorgen, maar zoiets zult u niet snel terugvinden bij levende geschiedenis.

Voor meer informatie over onze Levende Geschiedenisgroep zie:www.celtic-reenactment.com

Experimentele archeologie
Het grote verschil tussen levende geschiedenis en experimentele archeologie is dat het laatste zich richt op één specifiek onderdeel. Zo hebben we bijvoorbeeld een middeleeuwse kist met historische gereedschappen gereconstrueerd. Voordat de daadwerkelijke testen gedaan worden, wordt er een vooronderzoek gedaan op historisch, literair en archeologisch gebied. De resultaten hiervan en van de test zelf worden genoteerd en opgenomen in een onderzoeksrapport.

De meeste onderzoeken hoeven niet in historische kleding te worden uitgevoerd. Alleen de historische correctheid van de testopzet is belangrijk. Bijvoorbeeld bij een simulatie van de leefomstandigheden is historische uitrusting wel belangrijk. In dat geval worden de testen meestal uitgevoerd tijdens levende geschiedenis. Een goed voorbeeld hiervan is ons onderzoeksrapport van De brat, een Gaelic begrip.
Experimentele archeologie test archeologische en literaire bronnen, het geeft daarmee een extra dimensie aan onderzoek en kan het ontbrekende delen van literaire en archeologische bronnen aanvullen. Een goed voorbeeld hiervan is het onderzoek naar voedsel in het oude Ierland: zijn alle granen die genoemd worden in de Ierse wetten geschikt voor het maken van brood? Experimentele archeologie is ook belangrijk bij het testen van gereconstrueerde pantseronderdelen en wapens.

Celtic Britain voert regelmatig experimenteel archeologisch onderzoek uit. Voor enkele voorbeelden van onze projecten binnen de Levende geschiedenis en experimentele archeologie zie:www.celticbritain.net/portfolio