Kunsthistorisk filter

Du kan bruge dette filter både i kombination med tidslinjefilteret og uden det. Filtret kommer særlig praktisk, når man søger efter historisk nøjagtige juveler, brocher eller spænder, men kan også bruges til nogle slags typisk keramik.
Det kunsthistoriske filter vælger den keltiske Hallstatt & La Tène kunststil og den ølske keltiske stil og vikingekunstarterne Vendel, Oseberg, Borre, Jellinge, Mammen, Ringerike & Urnes. Da mange kunstarter var populære i bestemte historiske perioder, kan dette filter også bruges til at vælge den rigtige artikel til din genoptagelsesperiode.

Keramik
Da vi tilbyder nogle specifikke stilarter af keramik, tilbyder vi også dette kunsthistoriske filter også på vores glasvarer og keramik afdeling. Med det kan du filtrere på den romerske terra sigillata, terra nigra og hvide ware og de (tidlige) middelalderlige Pingsdorf varer.