Råvarer & værktøjer til traditionelt håndværk. Baseret på arkæologiske fund fra forskellige perioder.