Interiør, vægindretning, lejebiler, musikinstrumenter og legetøj til genopførelse og levende historie. Baseret på arkæologiske fund.